Câu hỏi: Thời gian đào tạo chứng chỉ quản trị mạng Quốc tế CCNA?
Người hỏi: Nguyền Hùng Cường Địa chỉ: Tam Kỳ
Nội dung câu hỏi: (được viết vào ngày: 2015-02-02)
Anh chị vui lòng cho hỏi về thời gian đào tạo lớp Quản trị mạng Quốc tế CCNA.?


Trả lời câu hỏi        
Người trả lời: Đoàn Thị Thân Ngày trả lời: 2019-08-16
Chức vụ: Giáo vụ
Nội dung câu trả lời:

đéo có trả lời vì đã bị hack

confirm HACKED 16-08-2019