Câu hỏi: Hỏi về số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật của VIETTIN
Người hỏi: Lê Vương Địa chỉ: Huyện Ủy Thăng BÌnh
Nội dung câu hỏi: (được viết vào ngày: 2015-01-28)
Anh chị vui lòng cho biết số điện thoại hỗ trợ khi cần thiết.


Trả lời câu hỏi        
Người trả lời: Huỳnh Văn Anh Ngày trả lời: 2017-06-14
Chức vụ: Phó Giám đốc
Nội dung câu trả lời:

đéo có trả lời bị đã bị hacked